Kategori: Mötesprotokoll årsstämma

 • Skyddad: Protokoll från årsstämman 2020

  Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

 • Skyddad: Protokoll från årsstämman 2019

  Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

 • Skyddad: Mötesprotokoll årsstämma 2018

  Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

 • Skyddad: Protokoll från årsstämma 2017

  Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

 • Skyddad: Ordinarie föreningsstämma 2016

  Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

 • Skyddad: Ordinarie föreningsstämma 2015

  Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

 • Ordinarie föreningsstämma 2014

  Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014 i 63:ans samfällighet Datum                        2014-03-27 Plats                            Kvartersgården Närvarande              20 medlemmar (se närvarolista)   Stämman öppnas Ordföranden Hans-Olov Norrgård hälsar välkommen och öppnar årets ordinarie föreningsstämma (årsstämma).   Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning Stämman röstar ja.   Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns.   Val av ordförande och sekreterare…

 • Ordinarie föreningsstämma 2013

  Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i 63:ans samfällighet Datum                           2013-03-21 Plats                              Kvartersgården Närvarande                    Se närvarolista 1.    Stämman öppnas Hans-Olov Norrgård hälsar välkommen och öppnar årets ordinarie föreningsstämma.   2. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning Stämman röstade ja.   3. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes.   4. Val av ordföranden och sekreterare för stämman…

 • ordinarie föreningsstämma 2012

  Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i 63:ans samfällighet Datum 2012-03-27 Plats Kvartersgården Närvarande Se närvarolista 1. Stämman öppnades Hans-Olov Norrgård hälsar välkommen och öppnar årets ordinarie föreningsstämma.   2. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning Stämman röstade ja.   3. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes.   4. Val av ordföranden och sekreterare för stämman…

 • Protokoll från extrastämma 2011

  Protokoll från extrastämma i 63:ans samfällighet ang. TV, bredband, och telefoni  §1 Samfällighetens Ordförande Hans Norrgård hälsade välkommen och öppnade mötet §2 Föreslagen dagordning upplästes och godkändes §3 Utsändandet av kallelse till extrastämman godkändes Notering Kallelse till extrastämman är utdelad till samtliga hushåll i 63.an den 14.e april 2011 samt anslagen på Kvartersgårdens anslagstavla 18.e…