Kategori: Meddelande från styrelsen

 • Höstens städdag

  Medlemmar i 63an! Höstens städdag äger rum lördagen den 19 oktober 10.00 – 12.00. Vi startar som vanligt i kvartersgården, där det finns närvaro- och åtgärdslistor. Samfälligheten bjuder på lättare förtäring kl. 12 utanför kvartersgården, i den vackra oktobersolens sken. För att hålla vårt område i bra skick är det viktigt att så många som…

 • Vattenavstängning

  Troligen blir det ingen vattenavstängning alls. Uppsala Vatten tycks ha fått ordning på alla ventiler nu. mvh Hans Norrgård

 • Vattenavstängning

  Senaste bud i denna fråga är att kommunen under måndagen kommer att göra en närmare undersökning av avstängningskranen som inte funkat tillfredsställande. Om man kommer att behöva stänga av vattnet eller inte, är idag inte riktigt klart. Måndagens undersökning visar detta. För säkerhets skull bör vi tappa upp lite vatten på måndagsmorgonen, beroende på vilka…

 • Vattenavstängning nästa vecka

  I nästa vecka, i dagsläget ännu ej riktigt bestämt när, kommer kommunen att stänga av vattnet för delar av Skymningsvägen för att gräva upp och packa om alt. byta en huvudvattenkran bakom kvartersgården. Avstängningen kommer att vara från 1 timme upp till 6 timmar beroende på vad som behöver göras, varför ni bör förebereda er…

 • Städdagen våren 2013

  äger rum lördag 27 april. Vi räknar med att snön har försvunnit då och vi vill kunna lägga ut ris i tid så att det kommer med i den allmänna risinsamlingen inför Sistaapril. Vi träffas som vanligt kl. 10.00 i kvartersgården, där arbetsuppgifterna fördelas. Fika kl. 12.00 i den gassande vårsolens glans. Vårt områdes välbefinnande är…

 • Årsstämman 2013

  Årsstämman 2013 äger rum i kvartersgården den 21 mars kl. 19.00. Handlingar till stämman finns under Möteshandlingar i menyn under rubriken Möten. Kallelse har delats ut i brevlådorna och kommer även att finnas på hemsidan under morgondagen. Hans Norrgård Ordförande

 • Motioner till årsmötet

  Hej Nästa årsmöte kommer att hållas under mars månad 2013 och motioner till detta årsmöte skall enl. stadgarna vara styrelsen tillhanda senast under januari månad 2013. Det går bra att skicka motioner per e-post till någon styrelsemedlem eller att lägga ett meddelande i brevlådan hos någon styrelsemedlem. Styrelsen genom Hans Norrgård Ordförande

 • Städdagen igen

  Man har varit med alldeles för länge nu så tid och plats tar man lite för givet, men alla har ju inte varit med förr så ett litet tidschema: kl. 10  samling vid kvartersgården där man skriver på närvarolista samt antecknar sig för de arbetsuppgifter som finns på lista kl. 12  fika vid kvartersgården därefter…

 • 63ans STÄDDAG 21 april

  Hej! Efter sedvanligt aprilväder med sol, regn och snö i en salig blandning, tycks vi nu gå mot, inte bara ljusare, utan även varmare tider. Både SMHI och Yr spår 12-13 grader och sol på förmiddagen den 21 april, således ett perfekt väder; inte för varmt för arbete och inte för kallt för en fika…

 • Hemsidan

  Hej Som framgär av verksamhetsberättelsen håller vår hemsida på att få ett nytt utseende av vår nye webredaktör Jimmy Bakker. På föreningsmötet i förra veckan meddelade Jimmy att hemsidan nu börjar ta form och att man kan besöka den även om innehållet ännu är mycket begränsat. Adressen till hemsida är https://www.63an.se/