Warning: The magic method Visual_Form_Builder::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/visual-form-builder.php on line 68 Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /customers/2/7/7/63an.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 35 Webmaster – Sida 13 – 63:an

Författare: Webmaster

 • Protokoll från Styrelsemöte 2006-03-06

  Närvarande: Tony Bengtsson, Hans Josefsson, Hans Beskow, Sture Hortlund, Jaan Grünberg. § 6.      Förra årsstämman ville veta mer om Grannsamverkan. Sture H ska kolla upp lämplig föredragshållare som kan komma till årsstämman och prata om detta. § 7.      Sture H rapporterar om ekonomin. Samfällighetens ekonomi har gått med drygt 11.000 kr underskott under det gångna…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2006-02-07

  Närvarande: Tony Bengtsson, Hans Josefsson, Hans Beskow, Sture Hortlund, Jaan Grünberg. § 1.      Beslutar att beställa snöröjning enligt offert från Stig Rådman, se bilaga till detta protokoll. Sture har beställt muntligen av Stig R tidigare, efter informell överenskommelse med majoriteten av styrelsens ledamöter. Rådman har tagit över från årsskiftet efter Kommunen. Rådman kommer att fakturera…

 • Protokoll från Årsstämman 2005

  Protokoll från Årsstämman 2005-03-23 1.         Stämman öppnades av föreningens ordförande Tony B. 2.         Stämman förklarades utlyst i vederbörlig ordning. 3.         Dagordningen godkändes utan ändringar. 4.         Till ordförande för stämman valdes Britt S. Till sekreterare för stämman valdes Hans B. 5.         Några övriga ärenden anmäldes: Tony B framförde ett önskemål från Göran K om att den…

 • Protokoll från Årsstämman 2004

  Protokoll från Årsstämman 2004-03-29 1.         Stämman öppnades av föreningens ordförande Tony B. 2.         Stämman förklarades utlyst i vederbörlig ordning. 3.         Dagordningen godkändes utan ändringar. 4.         Till ordförande för stämman valdes Ingvar J. Till sekreterare för stämman valdes Hans B. 5.         Till justeringsmän och rösträknare valdes Börje W och Bo S. 6.         Verksamhetsberättelsen hade skickats ut…