Kategori: Mötesprotokoll årsstämma

 • Protokoll från årsstämma 2024

  Årsstämmoprotokoll 2024

 • Skyddad: Protokoll från årsstämman 2020

  Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

 • Skyddad: Protokoll från årsstämman 2019

  Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

 • Skyddad: Mötesprotokoll årsstämma 2018

  Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

 • Skyddad: Protokoll från årsstämma 2017

  Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

 • Skyddad: Ordinarie föreningsstämma 2016

  Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

 • Skyddad: Ordinarie föreningsstämma 2015

  Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

 • Ordinarie föreningsstämma 2014

  Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014 i 63:ans samfällighet Datum                        2014-03-27 Plats                            Kvartersgården Närvarande              20 medlemmar (se närvarolista)   Stämman öppnas Ordföranden Hans-Olov Norrgård hälsar välkommen och öppnar årets ordinarie föreningsstämma (årsstämma).   Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning Stämman röstar ja.   Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns.   Val av ordförande och sekreterare…

 • Ordinarie föreningsstämma 2013

  Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i 63:ans samfällighet Datum                           2013-03-21 Plats                              Kvartersgården Närvarande                    Se närvarolista 1.    Stämman öppnas Hans-Olov Norrgård hälsar välkommen och öppnar årets ordinarie föreningsstämma.   2. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning Stämman röstade ja.   3. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes.   4. Val av ordföranden och sekreterare för stämman…

 • ordinarie föreningsstämma 2012

  Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i 63:ans samfällighet Datum 2012-03-27 Plats Kvartersgården Närvarande Se närvarolista 1. Stämman öppnades Hans-Olov Norrgård hälsar välkommen och öppnar årets ordinarie föreningsstämma.   2. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning Stämman röstade ja.   3. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes.   4. Val av ordföranden och sekreterare för stämman…