Ordinarie föreningsstämma 2014

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014 i 63:ans samfällighet Datum                        2014-03-27 Plats                            Kvartersgården Närvarande              20 medlemmar (se närvarolista)   Stämman öppnas Ordföranden Hans-Olov Norrgård hälsar välkommen och öppnar årets ordinarie föreningsstämma (årsstämma).   Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning … Läs mer

Fibernät

Medlemmar i 63an. Uppsala stadsnät har nyligen skickat ut material till er angående indragning av fibernät till våra fastigheter (och alla andra i Storvreta). De har också börjat knacka dörr för ytterligare information. I motsats till många andra områden i … Läs mer

Vattenskada

Ett antal medlemmar har de senaste åren drabbats av mer eller mindre allvarliga vattenskador. Ett flertal av dessa skador har, i vissa av tvåvåningshusen, berott på att det gått hål på röret med råvatten från tvättstugan och upp till avhärdaren … Läs mer