• Föreningsstämma

  Den ordinarie föreningsstämman hålls den 23/3 kl. 19.00 i Kvartersgården. Kallelse och andra handlingar finns under Möten/Möteshandlingar Kallelse i pappersform har utdelats i brevlådorna. /Webmaster

 •   Städdagen hösten 2014 äger som tidigare meddelats rum lördagen 18 oktober Vi träffas som vanligt kl. 10.00 i kvartersgården, där det finns närvarolistor samt listor på dagens arbetsuppgifter. Samfälligheten bjuder på fika kl. 12.00 i den bleknande höstsolens glans. Vårt områdes välbefinnande är beroende av våra arbetsinsatser. Och även din insats behövs. Men städdagen är…

 • Ordinarie föreningsstämma 2014

  Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014 i 63:ans samfällighet Datum                        2014-03-27 Plats                            Kvartersgården Närvarande              20 medlemmar (se närvarolista)   Stämman öppnas Ordföranden Hans-Olov Norrgård hälsar välkommen och öppnar årets ordinarie föreningsstämma (årsstämma).   Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning Stämman röstar ja.   Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns.   Val av ordförande och sekreterare…

 • Städdag hösten 2014

  Årets höststädning kommer att äga rum lördagen 18 oktober. Mer info kommer senare. Styrelsen/ Hans Norrgård

 • Städdagen våren 2014

  Städdagen äger rum lördag 26 april.   Förra året hoppades vi att snön skulle ha försvunnit till ungefär samma datum i april. I år tror jag knappast att vi behöver tveka. April är visserligen april, men … .   Vi träffas som vanligt kl. 10.00 i kvartersgården, där det finns närvarolistor samt listor på dagens arbetsuppgifter.…

 • Årsmöte 2014

  Årsmötet 2014 äger rum den 27 mars kl. 19.00 i kvartersgården. Kallelse samt möteshandlingar finns nu upplagda under möten/möteshandlingar.

 • Motioner till årsmötet 2014

  Årsmötet 2014 kommer att hållas under mars månad. Motioner till mötet skall var styrelsen tillhanda senast 31/1 2014 och kan mailas till styrelsen eller lämnas i brevlåda hos styrelseledamot. mvh Styrelsen/ Hans Norrgård Ordförande

 • Fibernät

  Medlemmar i 63an. Uppsala stadsnät har nyligen skickat ut material till er angående indragning av fibernät till våra fastigheter (och alla andra i Storvreta). De har också börjat knacka dörr för ytterligare information. I motsats till många andra områden i Storvreta har vi det ganska väl förspänt avseende bredband/TV/IP-telefoni. Vårt kabelnät skall enl. ComHem kunna…

 • Vattenskada

  Ett antal medlemmar har de senaste åren drabbats av mer eller mindre allvarliga vattenskador. Ett flertal av dessa skador har, i vissa av tvåvåningshusen, berott på att det gått hål på röret med råvatten från tvättstugan och upp till avhärdaren i badrummet på övervåningen. Lars Einarsson har drabbats av detta och han har nu frilagt…

 • Höstens städdag

  Medlemmar i 63an! Höstens städdag äger rum lördagen den 19 oktober 10.00 – 12.00. Vi startar som vanligt i kvartersgården, där det finns närvaro- och åtgärdslistor. Samfälligheten bjuder på lättare förtäring kl. 12 utanför kvartersgården, i den vackra oktobersolens sken. För att hålla vårt område i bra skick är det viktigt att så många som…