Författare: Webmaster

 • Protokoll från Styrelsemöte 2008-09-22

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum: 2008-09-22 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: Per-Ola Dovner, Sture Hortlund, Björn Stålnacke, Vera Andersson Frånvarande: Bo Söderlund, Lars-Gunnar Larsson   1Mötets öppnande 2Val av sekreterare Per-Ola Dovner valdes till mötets sekreterare. 3Val av justeringsmän Vera Andersson och Sture Hortlund valdes till justeringsmän. 4Föregående mötes protokoll Föregående protokoll…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2008-08-18

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört sammanträde med styrelsen   Datum: 2008-08-18 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke, Richard Widman (gårdsfogde) och Vera Andersson (suppleant). Frånvarande: Bo Söderlund   1. Sammanträdet förklarades öppnat av Björn Stålnacke.   2. Vera Andersson åtog sig att föra protokollet.   3. Lars-Gunnar Larsson…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2008-05-13

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört sammanträde med styrelsen   Datum: 2008-05-13 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke, Bo Söderlund, Richard Widman (gårdsfogde) och Vera Andersson (suppleant).   1. Sammanträdet förklarades öppnat av Björn Stålnacke.   2. Bo Söderlund åtog sig att föra protokollet.   3. Sture Hortlund och…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2008-04-07

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll för sammanträde med styrelsen   Datum: 2008-04-07 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: Sture Hortlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke, Bo Söderlund, Richard Widman (gårdsfogde) och Vera Andersson (suppleant). Frånvarande: P O Dovner.   1. Sammanträdet förklarades öppnat av Björn Stålnacke.   2. Vera Andersson åtog sig att föra protokollet.   3. Sture Hortlund…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2008-03-19

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll för vid sammanträde med styrelsen   Datum: 2008-03-19 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: P O Dovner, Sture Horlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke, Bo Söderlund och Vera Andersson (suppleant).   1. Sammanträdet förklarades öppnat av Björn Stålnacke.   2. Bo Söderlund åtog sig att föra protokollet i väntan på konstitueringen.   3. Lars-Gunnar…

 • Protokoll från Årsstämman 2008

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll för vid årsstämma   Datum: 2008-03-13 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: Se bilaga   1. Stämman öppnades av ordförande Björn Stålnacke. 2. Stämman godkände kallelseförfarandet. 3. Stämman godkände dagordningen. 4. Stämman valde Ingemar Norén till ordförande och Bo Söderlund till sekreterare för stämman. 5. Grannsamverkan anmäldes som övrig fråga. 6. Stämman valde…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2008-02-26

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll för vid sammanträde med styrelsen   Datum: 2008-02-26 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund.   1. Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke. 2.Valdes Lars-Gunnar Larsson och P O Dovner till att justera dagens protokoll. 3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning. 4.Genomgicks…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2008-02-18

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll för vid sammanträde med styrelsen   Datum: 2008-02-18 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund.   1. Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke. 2.Valdes Lars-Gunnar Larsson och P O Dovner till att justera dagens protokoll. 3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning. 4.…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2008-01-22

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll för vid sammanträde med styrelsen   Datum: 2008-01-22 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund.   1. Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke. 2.Valdes Lars-Gunnar Larsson och Sture Hortlund till att justera dagens protokoll. 3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning. 4. Beslutade…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2007-12-10

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll för vid sammanträde med styrelsen Datum: 2007-12-10 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Björn Stålnacke och Bo Söderlund. Lars-Gunnar Larsson hade anmält förhinder 1. Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke. 2.Valdes P O Dovner och Sture Hortlund till att justera dagens protokoll. 3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning.…