Protokoll från Styrelsemöte 2008-09-22

63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum: 2008-09-22 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: Per-Ola Dovner, Sture Hortlund, Björn Stålnacke, Vera Andersson Frånvarande: Bo Söderlund, Lars-Gunnar Larsson   1Mötets öppnande 2Val av sekreterare Per-Ola Dovner valdes till mötets sekreterare. 3Val … Läs mer