Författare: Webmaster

 • Ordinarie föreningsstämma 2013

  Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i 63:ans samfällighet Datum                           2013-03-21 Plats                              Kvartersgården Närvarande                    Se närvarolista 1.    Stämman öppnas Hans-Olov Norrgård hälsar välkommen och öppnar årets ordinarie föreningsstämma.   2. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning Stämman röstade ja.   3. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes.   4. Val av ordföranden och sekreterare för stämman…

 • Städdagen våren 2013

  äger rum lördag 27 april. Vi räknar med att snön har försvunnit då och vi vill kunna lägga ut ris i tid så att det kommer med i den allmänna risinsamlingen inför Sistaapril. Vi träffas som vanligt kl. 10.00 i kvartersgården, där arbetsuppgifterna fördelas. Fika kl. 12.00 i den gassande vårsolens glans. Vårt områdes välbefinnande är…

 • Årsstämman 2013

  Årsstämman 2013 äger rum i kvartersgården den 21 mars kl. 19.00. Handlingar till stämman finns under Möteshandlingar i menyn under rubriken Möten. Kallelse har delats ut i brevlådorna och kommer även att finnas på hemsidan under morgondagen. Hans Norrgård Ordförande

 • Motioner till årsmötet

  Hej Nästa årsmöte kommer att hållas under mars månad 2013 och motioner till detta årsmöte skall enl. stadgarna vara styrelsen tillhanda senast under januari månad 2013. Det går bra att skicka motioner per e-post till någon styrelsemedlem eller att lägga ett meddelande i brevlådan hos någon styrelsemedlem. Styrelsen genom Hans Norrgård Ordförande

 • ordinarie föreningsstämma 2012

  Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i 63:ans samfällighet Datum 2012-03-27 Plats Kvartersgården Närvarande Se närvarolista 1. Stämman öppnades Hans-Olov Norrgård hälsar välkommen och öppnar årets ordinarie föreningsstämma.   2. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning Stämman röstade ja.   3. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes.   4. Val av ordföranden och sekreterare för stämman…

 • Städdagen igen

  Man har varit med alldeles för länge nu så tid och plats tar man lite för givet, men alla har ju inte varit med förr så ett litet tidschema: kl. 10  samling vid kvartersgården där man skriver på närvarolista samt antecknar sig för de arbetsuppgifter som finns på lista kl. 12  fika vid kvartersgården därefter…

 • 63ans STÄDDAG 21 april

  Hej! Efter sedvanligt aprilväder med sol, regn och snö i en salig blandning, tycks vi nu gå mot, inte bara ljusare, utan även varmare tider. Både SMHI och Yr spår 12-13 grader och sol på förmiddagen den 21 april, således ett perfekt väder; inte för varmt för arbete och inte för kallt för en fika…

 • Hemsidan

  Hej Som framgär av verksamhetsberättelsen håller vår hemsida på att få ett nytt utseende av vår nye webredaktör Jimmy Bakker. På föreningsmötet i förra veckan meddelade Jimmy att hemsidan nu börjar ta form och att man kan besöka den även om innehållet ännu är mycket begränsat. Adressen till hemsida är https://www.63an.se/  

 • Sand

  Hej och god forts. i den begynnande våren! Styrelsen skall försöka få vår snöentreprenör att under nästa vecka ta upp sanden från våra gator. Eftesom inte heller sandupptagning är gratis, hade vi tänkt försöka klara oss med en sådan under våren. Därför vore det bra om så många som möjligt under de närmaste dagarna kunde…

 • Halka

  När vädret växlar som i dessa dagar, från någon minusgrad under klara nätter, till 6-7 plusgrader på dagarna, så kan det i vissa lägen uppkomma halka på enstaka fläckar, som inte kan undvikas hur ofta vår entreprenör än sandar. MEN det finns faktiskt möjlighet till SJÄLVHJÄLP. Vid garaget Sk 106 vid Skymningsvägens parkeringsplats, finns en…