Protokoll från Styrelsemöte 2008-09-22

63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum: 2008-09-22 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: Per-Ola Dovner, Sture Hortlund, Björn Stålnacke, Vera Andersson Frånvarande: Bo Söderlund, Lars-Gunnar Larsson   1Mötets öppnande 2Val av sekreterare Per-Ola Dovner valdes till mötets sekreterare. 3Val … Läs mer

Protokoll från Årsstämman 2008

63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll för vid årsstämma   Datum: 2008-03-13 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: Se bilaga   1. Stämman öppnades av ordförande Björn Stålnacke. 2. Stämman godkände kallelseförfarandet. 3. Stämman godkände dagordningen. 4. Stämman valde Ingemar Norén till ordförande och … Läs mer