Författare: Webmaster

 • Protokoll från Styrelsemöte 2009-03-30

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                          2009-03-30 Plats                            Kvartersgården Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Ewa Larsson och Vera Andersson       1. Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare Vera Andersson valdes till sekreterare.   3. Val av justeringsmän PO Dovner och Nils-Bjarne Edlund valdes…

 • Protokoll från Årsstämman 2009

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll för vid årsstämma   Datum: 2009-03-17 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: Se bilaga   1. Stämman öppnades av ordförande Björn Stålnacke.   2. Stämman godkände kallelseförfarandet.   3. Stämman godkände dagordningen.   4. Stämman valde Ingemar Norén till ordförande och Bo Söderlund till sekreterare för stämman.   5. Fyra övriga frågor anmäldes.…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2009-03-17

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                          2009-03-17 Plats                            Kvartersgården Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Lars Nordström och Vera Andersson   Ett kortare och mer informellt möte som ägde rum direkt efter årsstämman. Mötets främsta syfte var att fördela rollerna inom den delvis nya styrelsen.     1. Konstituering Styrelsen konstituererade sig…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2009-02-24

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört vid styrelsesammanträde Datum:                       2009-02-24 Plats:                          Kvartersgården Närvarande:                Björn Stålnacke, Sture Hortlund, Vera Andersson, Per-Ola Dovner, Janis Induss (valberedare, med fram t.o.m. punkt 5) Frånvarande:                Lars-Gunnar Larsson Meddelat förhinder:      Bo Söderlund   Mötets…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2009-02-09

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört sammanträde med styrelsen   Datum: 2009-02-09 Plats: Kvartersgården Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Lars-Gunnar Larsson Björn Stålnacke, Bo Söderlund, Vera Andersson (suppleant) hade anmält förhinder.   1. Sammanträdet förklarades öppnat av Björn Stålnacke.   2. Bo Söderlund åtog sig att föra protokollet.   3. Lars-Gunnar Larsson och P-O…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2009-01-12

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört sammanträde med styrelsen   Datum: 2009-01-12 Plats: Kvartersgården Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Lars-Gunnar Larsson Björn Stålnacke, Bo Söderlund, Vera Andersson (suppleant).   1. Sammanträdet förklarades öppnat av Björn Stålnacke.   2. Bo Söderlund åtog sig att föra protokollet.   3. Lars-Gunnar Larsson och Vera Andersson utsågs till…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2008-12-02

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört sammanträde med styrelsen   Datum: 2008-12-02 Plats: S:t Olofsgatan 9. Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Lars-Gunnar Larsson Björn Stålnacke, Bo Söderlund, Vera Andersson (suppleant) och Mats Wiberg(webbmaster).   1. Sammanträdet förklarades öppnat av Björn Stålnacke.   2. Bo Söderlund åtog sig att föra protokollet.   3. Lars-Gunnar Larsson…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2008-11-17

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört sammanträde med styrelsen   Datum: 2008-11-17 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Björn Stålnacke, Bo Söderlund, och Vera Andersson (suppleant). Frånvarande: Lars-Gunnar Larsson. Richard Widman (gårdsfogde) hade anmält förhinder   1. Sammanträdet förklarades öppnat av Björn Stålnacke.   2. Bo Söderlund åtog sig att föra protokollet.  …

 • Protokoll från Styrelsemöte 2008-09-22

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum: 2008-09-22 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: Per-Ola Dovner, Sture Hortlund, Björn Stålnacke, Vera Andersson Frånvarande: Bo Söderlund, Lars-Gunnar Larsson   1Mötets öppnande 2Val av sekreterare Per-Ola Dovner valdes till mötets sekreterare. 3Val av justeringsmän Vera Andersson och Sture Hortlund valdes till justeringsmän. 4Föregående mötes protokoll Föregående protokoll…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2008-08-18

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört sammanträde med styrelsen   Datum: 2008-08-18 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke, Richard Widman (gårdsfogde) och Vera Andersson (suppleant). Frånvarande: Bo Söderlund   1. Sammanträdet förklarades öppnat av Björn Stålnacke.   2. Vera Andersson åtog sig att föra protokollet.   3. Lars-Gunnar Larsson…