Mindblown: a blog about philosophy.

 • Protokoll från Styrelsemöte 2007-12-10

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll för vid sammanträde med styrelsen Datum: 2007-12-10 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Björn Stålnacke och Bo Söderlund. Lars-Gunnar Larsson hade anmält förhinder 1. Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke. 2.Valdes P O Dovner och Sture Hortlund till att justera dagens protokoll. 3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning.…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2007-11-05

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll för vid sammanträde med styrelsen Datum: 2007-11-05 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Lars-Gunnar Larsson , Björn Stålnacke och Bo Söderlund. 1. Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke. 2.Valdes P O Dovner och Lars Gunnar Larsson till att justera dagens protokoll. 3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning. 4.Genomgicks…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2007-09-10

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll för vid sammanträde med styrelsen   Datum: 2007-09-10 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: P O Dovner, Sture Horlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund, Richard Widman (punkt 4).   1.Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke.   2..Valdes Lars-Gunnar Larsson och PO Dovner till att justera dagens protokoll..   3.Godkände styrelsen…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2007-08-13

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll för vid sammanträde med styrelsen   Datum: 2007-08-13 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: P O Dovner, Sture Horlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund.   1.Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke.   2..Valdes Lars-Gunnar Larsson och PO Dovner till att justera dagens protokoll..   3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning.  …

 • Protokoll från Styrelsemöte 2007-06-18

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll för vid extra sammanträde med styrelsen   Datum: 2007-06-18 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: P O Dovner, Sture Horlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund.   1.Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke.   2.Valdes Lars-Gunnar Larsson och PO Dovner till att justera dagens protokoll..   3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2007-06-04

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll för vid sammanträde med styrelsen   Datum: 2007-06-04 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: P O Dovner, Sture Horlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund.   1.Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke.   2..Valdes Lars-Gunnar Larsson och PO Dovner till att justera dagens protokoll..   3.Godkände styrelsen förslaget till dagordning.  …

 • Protokoll från Styrelsemöte 2007-05-08

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll för vid sammanträde med styrelsen   Datum: 2007-05-08 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: P O Dovner, Sture Horlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund.   1.Sammanträdet förklarades öppnat av ordförande Björn Stålnacke.   2.Valdes Bo Söderlund till sekreterare för dagens möte.   3.Valdes Lars-Gunnar Larsson och PO Dovner till att justera…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2007-03-26

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll för vid sammanträde med styrelsen   Datum: 2007-03-26 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: P O Dovner, Sture Horlund, Lars-Gunnar Larsson, Björn Stålnacke och Bo Söderlund.   1. Sammanträdet förklarades öppnat av Björn Stålnacke.   2. Bo Söderlund åtog sig att föra protokollet i väntan på konstitueringen.   3. Lars-Gunnar Larsson och PO…

 • Protokoll från Årsstämman 2007

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört vid årsstämma     Datum: 2007-03-19 Plats: Kvartersgården     Förhandlingarna förgicks av en informationsstund om Grannsamverkan mot brott.   Stämma öppnades av styrelsens ordförande Hans Josefsson. Stämma godkände kallelseförfarande. Stämma godkände dagordning. Stämma valde Hans Josefsson till ordförande och Jaan Grünberg till sekreterare. Tre övriga frågor anmäldes Sandlådan…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2007-02-26

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen   Datum:         2007-02-26 Plats:            Pizzeria Vreten, Storvreta Närvarande:                      PO Dovner, Hans Josefsson, Jaan Grünberg och Sture Hortlund. Adjungerad: Lef Porjebäck Förhinder     Ove Swedén. Sammanträdet förklarades för öppnat   Föredragningslistan fastställdes i enlighet med ordförandes förslag.   Föregående sammanträdes protokoll lades till…

Har du några bokrekommendationer?