• Protokoll från extrastämma 2011

  Protokoll från extrastämma i 63:ans samfällighet ang. TV, bredband, och telefoni  §1 Samfällighetens Ordförande Hans Norrgård hälsade välkommen och öppnade mötet §2 Föreslagen dagordning upplästes och godkändes §3 Utsändandet av kallelse till extrastämman godkändes Notering Kallelse till extrastämman är utdelad till samtliga hushåll i 63.an den 14.e april 2011 samt anslagen på Kvartersgårdens anslagstavla 18.e…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2011-04-20

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                           2011-04-20 Plats                              Kvartersgården Närvarande                    Hans-Olov Norrgård, Sture Hortlund, Lars Nordström och Camilla Hartmann     1. Mötets öppnande Ordförande Hans-Olov Norrgård hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare Camilla Hartmann valdes till sekreterare för dagens möte.   3. Dagordning Dagordningen godkändes.   4. Mats Wiberg Mats Wiberg kom och…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2011-03-30

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                           2011-03-30 Plats                              Skymningsvägen 120 Närvarande                    Hans-Olov Norrgård, Sture Hortlund, Pasi Piispanen, Ewa Larsson, Lars Nordström och Camilla Hartmann       1. Mötets öppnande Ordförande Hans-Olov Norrgård hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare Camilla Hartmann valdes till sekreterare i styltelsen och för dagens möte.   3. Val av…

 • Protokoll från Årsstämman 2011

  Protokoll fört vid årsstämma   Datum                           2011-03-29 Plats                              Kvartersgården Närvarande                    Se närvarolista (medlemmar från 16 hushåll)     1. Stämman öppnades Ingmar Norén hälsar välkommen och presenterar 2010 års styrelse.   2. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning Stämman röstade ja.   3. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes.   4. Val av ordföranden och…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2011-03-07

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum           7 mars 2011 Plats             Hos Ewa Närvarande  Sture Hortlund, Lars Nordström, Ewa Larsson, Nils-Bjarne Edlund och Mari-Ann Einarsson         1. Mötets öppnande   Kvällens ordförande Lars Nordström hälsade välkommen.     2. Val av sekreterare   Mari-Ann Einarsson valdes till sekreterare.   3. Val av justeringsmän…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2011-02-10

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde     Datum           Den 10 februari 2011 Plats             Hos Ingemar Närvarande  Ingemar Norén, Sture Hortlund, Ewa Larsson,                       Lars Nordström och Mari-Ann Einarsson     1.  Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2.  Val av sekreterare   Mari-Ann Einarsson valdes för detta möte. (Jag har inte lovat att ställa…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2011-01-12

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                           Den 12 januari 2011 Plats                              Hemma hos Ingemar Närvarande                    Ingemar Norén, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Eva Larsson och Lars Nordström       1. Mötets öppnande   Ordförande Ingemar Norén hälsade alla välkomna.   2. Val av sekreterare   Lars Nordström valdes till sekreterare för detta möte. Vera Andersson…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2010-11-09

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                           2010-11-09 Plats                              Vreten Närvarande                    Ingemar Norén, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Lars Nordström och Vera Andersson       1. Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare Vera Andersson valdes till sekreterare.   3. Val av justeringsmän Lars Nordström och Nils-Bjarne Edlund valdes till justeringsmän.…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2010-09-28

  63:ans samfällighet i Storvreta Protokoll fört vid styrelsesammanträde Datum                                 2010-09-28 Plats                                    Kvartersgården Närvarande:                        Ingemar Norén, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Mari-Ann Einarsson, Lars Nordström, Ewa Larsson §1   Mötets öppnade Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   §2  Val av sekreterare Ewa Larsson valdes till mötets sekreterare.   §3   Val av justerare Sture Hortlund och Lars Nordström valdes…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2010-08-24

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum            2010-08-24 Plats              Skymningsvägen 126 Närvarande   Ingemar Norén, Lars Nordström. Sture Hortlund, Mari-Ann Einarsson och så småningom Nils-Bjarne Edlund.   1.    Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2.    Val av sekreterare Mari-Ann Einarsson valdes till sekreterare.   3.    Val av justerare Lars Nordström och Sture Hortlund valdes till justerare.   4.    Föregående…