Mindblown: a blog about philosophy.

 • Protokoll från Styrelsemöte 2009-06-08

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                          2009-06-08 Plats                            Kvartersgården Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Ewa Larsson, Lasse Nordström och Vera Andersson. Personer från festkommittén som deltog en stund var; Ulla Nordström, Solveig Öberg, Mari-Ann Einarsson samt Mona Norén.     1. Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2. Val…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2009-05-13

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                          2009-05-13 Plats                            Gryningsvägen 23 Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Ewa Larsson och Vera Andersson.       1. Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare Vera Andersson valdes till sekreterare.   3. Val av justeringsmän PO Dovner och Ewa Larsson…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2009-04-21

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                          2009-04-21 Plats                            Kvartersgården Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Ewa Larsson, Lars Nordström, Richard Widman (gårdsfogde) och Vera Andersson       1. Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare Vera Andersson valdes till sekreterare.   3. Val av justeringsmän PO…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2009-03-30

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                          2009-03-30 Plats                            Kvartersgården Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Ewa Larsson och Vera Andersson       1. Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare Vera Andersson valdes till sekreterare.   3. Val av justeringsmän PO Dovner och Nils-Bjarne Edlund valdes…

 • Protokoll från Årsstämman 2009

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll för vid årsstämma   Datum: 2009-03-17 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: Se bilaga   1. Stämman öppnades av ordförande Björn Stålnacke.   2. Stämman godkände kallelseförfarandet.   3. Stämman godkände dagordningen.   4. Stämman valde Ingemar Norén till ordförande och Bo Söderlund till sekreterare för stämman.   5. Fyra övriga frågor anmäldes.…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2009-03-17

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                          2009-03-17 Plats                            Kvartersgården Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Lars Nordström och Vera Andersson   Ett kortare och mer informellt möte som ägde rum direkt efter årsstämman. Mötets främsta syfte var att fördela rollerna inom den delvis nya styrelsen.     1. Konstituering Styrelsen konstituererade sig…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2009-02-24

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört vid styrelsesammanträde Datum:                       2009-02-24 Plats:                          Kvartersgården Närvarande:                Björn Stålnacke, Sture Hortlund, Vera Andersson, Per-Ola Dovner, Janis Induss (valberedare, med fram t.o.m. punkt 5) Frånvarande:                Lars-Gunnar Larsson Meddelat förhinder:      Bo Söderlund   Mötets…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2009-02-09

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört sammanträde med styrelsen   Datum: 2009-02-09 Plats: Kvartersgården Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Lars-Gunnar Larsson Björn Stålnacke, Bo Söderlund, Vera Andersson (suppleant) hade anmält förhinder.   1. Sammanträdet förklarades öppnat av Björn Stålnacke.   2. Bo Söderlund åtog sig att föra protokollet.   3. Lars-Gunnar Larsson och P-O…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2009-01-12

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört sammanträde med styrelsen   Datum: 2009-01-12 Plats: Kvartersgården Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Lars-Gunnar Larsson Björn Stålnacke, Bo Söderlund, Vera Andersson (suppleant).   1. Sammanträdet förklarades öppnat av Björn Stålnacke.   2. Bo Söderlund åtog sig att föra protokollet.   3. Lars-Gunnar Larsson och Vera Andersson utsågs till…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2008-12-02

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört sammanträde med styrelsen   Datum: 2008-12-02 Plats: S:t Olofsgatan 9. Närvarande: P O Dovner, Sture Hortlund, Lars-Gunnar Larsson Björn Stålnacke, Bo Söderlund, Vera Andersson (suppleant) och Mats Wiberg(webbmaster).   1. Sammanträdet förklarades öppnat av Björn Stålnacke.   2. Bo Söderlund åtog sig att föra protokollet.   3. Lars-Gunnar Larsson…

Har du några bokrekommendationer?