Författare: Webmaster

 • TV ComHem

  Com Hem har startat en ny kanal kallad Tv Com Hem. Tv Com Hem är en nyhets-, nöjes- och aktualitetskanal som till största delen bygger på TV4:s nyhetskanal TV4 News men också innehåller Tv Krönikan och Com Hem Kompaniet. Du får nyheter dygnet runt från TV4 News med senaste nytt från Sverige och världen med…

 • Comhem förändringar för TV8 & Kanal 9

  Vi genomför arbete i vårt nät För att utöka kapaciteten i nätet och för att kunna leverera fler tjänster i framtiden kommer vi inom de närmaste två veckorna att genomföra ett arbete i ditt område. Detta arbete innebär att de analoga kanalerna TV8 och Kanal 9 kommer att byta frekvenser, och därmed kanalplats på din…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2011-09-27

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde.   Datum                                  2011-09-27 Plats                                    Kvartersgården Närvarande:                         Hans-Olov Norrgård, Sture Hortlund, Lars Nordström, Ewa Larsson, Mari-Ann Einarsson och från kl. 20.00 Mats Wiberg   Vi började med en rundvandring på området för att kolla vad som behövde göras på städdagen.   1. Mötets öppnande Ordförande Hans-Olov Norrgård förklarade mötet öppnat.  …

 • ComHem gruppavtal

  Hej, Nu har det nya avtalet mellan 63-ans Samfällighetsförening och ComHem trätt i kraft och de nya priserna börjat gälla. Granska din faktura noga så du ser att du betalar rätt avgift. I det nya avtalet ingår TV Medium 8 Favoriter, Bredband Medium 10/1 och Telefoni Small. Det är i nuläget lite oklart hur det…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2011-08-23

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                           2011-08-23 Plats                              Kreta Närvarande                    Hans-Olov Norrgård, Sture Hortlund, Lars Nordström, Pasi Piispanen,  Mari-Ann Einarsson, Camilla Hartmann Norman     1. Mötets öppnande Ordförande Hans-Olov Norrgård hälsade välkommen.   2. Val av ordförande Hans-Olov Norrgård valdes till ordförande för dagens möte.   3. Val av sekreterare Camilla Hartmann Norman valdes…

 • Ny matrikel

  Den nya matrikeln är klar. Kolla era egna och kontakta oss om det är något felaktigt styrelsen@63an.se eller webbmaster@63an.se

 • Protokoll från Styrelsemöte 2011-05-25

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                           2011-05-25 Plats                              Kvartersgården Närvarande                    Hans-Olov Norrgård, Sture Hortlund, Lars Nordström, Pasi Piispanen,  och Camilla Hartmann     1. Mötets öppnande Ordförande Hans-Olov Norrgård hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare Camilla Hartmann valdes till sekreterare för dagens möte.   3. Dagordning Dagordningen godkändes.   4. Styrelseprotokoll Vi bestämde att…

 • Protokoll från extrastämma 2011

  Protokoll från extrastämma i 63:ans samfällighet ang. TV, bredband, och telefoni  §1 Samfällighetens Ordförande Hans Norrgård hälsade välkommen och öppnade mötet §2 Föreslagen dagordning upplästes och godkändes §3 Utsändandet av kallelse till extrastämman godkändes Notering Kallelse till extrastämman är utdelad till samtliga hushåll i 63.an den 14.e april 2011 samt anslagen på Kvartersgårdens anslagstavla 18.e…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2011-04-20

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                           2011-04-20 Plats                              Kvartersgården Närvarande                    Hans-Olov Norrgård, Sture Hortlund, Lars Nordström och Camilla Hartmann     1. Mötets öppnande Ordförande Hans-Olov Norrgård hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare Camilla Hartmann valdes till sekreterare för dagens möte.   3. Dagordning Dagordningen godkändes.   4. Mats Wiberg Mats Wiberg kom och…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2011-03-30

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                           2011-03-30 Plats                              Skymningsvägen 120 Närvarande                    Hans-Olov Norrgård, Sture Hortlund, Pasi Piispanen, Ewa Larsson, Lars Nordström och Camilla Hartmann       1. Mötets öppnande Ordförande Hans-Olov Norrgård hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare Camilla Hartmann valdes till sekreterare i styltelsen och för dagens möte.   3. Val av…