Protokoll från Styrelsemöte 2011-05-25

Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                           2011-05-25 Plats                              Kvartersgården Närvarande                    Hans-Olov Norrgård, Sture Hortlund, Lars Nordström, Pasi Piispanen,  och Camilla Hartmann     1. Mötets öppnande Ordförande Hans-Olov Norrgård hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare Camilla Hartmann valdes till … Läs mer

Protokoll från extrastämma 2011

Protokoll från extrastämma i 63:ans samfällighet ang. TV, bredband, och telefoni  §1 Samfällighetens Ordförande Hans Norrgård hälsade välkommen och öppnade mötet §2 Föreslagen dagordning upplästes och godkändes §3 Utsändandet av kallelse till extrastämman godkändes Notering Kallelse till extrastämman är utdelad … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2011-04-20

Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                           2011-04-20 Plats                              Kvartersgården Närvarande                    Hans-Olov Norrgård, Sture Hortlund, Lars Nordström och Camilla Hartmann     1. Mötets öppnande Ordförande Hans-Olov Norrgård hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare Camilla Hartmann valdes till sekreterare för … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2011-03-30

Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                           2011-03-30 Plats                              Skymningsvägen 120 Närvarande                    Hans-Olov Norrgård, Sture Hortlund, Pasi Piispanen, Ewa Larsson, Lars Nordström och Camilla Hartmann       1. Mötets öppnande Ordförande Hans-Olov Norrgård hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare … Läs mer

Protokoll från Årsstämman 2011

Protokoll fört vid årsstämma   Datum                           2011-03-29 Plats                              Kvartersgården Närvarande                    Se närvarolista (medlemmar från 16 hushåll)     1. Stämman öppnades Ingmar Norén hälsar välkommen och presenterar 2010 års styrelse.   2. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning Stämman … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2011-02-10

Protokoll fört vid styrelsesammanträde     Datum           Den 10 februari 2011 Plats             Hos Ingemar Närvarande  Ingemar Norén, Sture Hortlund, Ewa Larsson,                       Lars Nordström och Mari-Ann Einarsson     1.  Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2.  Val … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2011-01-12

Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                           Den 12 januari 2011 Plats                              Hemma hos Ingemar Närvarande                    Ingemar Norén, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Eva Larsson och Lars Nordström       1. Mötets öppnande   Ordförande Ingemar Norén hälsade alla välkomna.   … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2010-11-09

Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                           2010-11-09 Plats                              Vreten Närvarande                    Ingemar Norén, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Lars Nordström och Vera Andersson       1. Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare Vera Andersson valdes … Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte 2010-09-28

63:ans samfällighet i Storvreta Protokoll fört vid styrelsesammanträde Datum                                 2010-09-28 Plats                                    Kvartersgården Närvarande:                        Ingemar Norén, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Mari-Ann Einarsson, Lars Nordström, Ewa Larsson §1   Mötets öppnade Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   §2  Val av sekreterare Ewa Larsson … Läs mer