Kategori: Mötesprotokoll årsstämma

 • Protokoll från extrastämma 2011

  Protokoll från extrastämma i 63:ans samfällighet ang. TV, bredband, och telefoni  §1 Samfällighetens Ordförande Hans Norrgård hälsade välkommen och öppnade mötet §2 Föreslagen dagordning upplästes och godkändes §3 Utsändandet av kallelse till extrastämman godkändes Notering Kallelse till extrastämman är utdelad till samtliga hushåll i 63.an den 14.e april 2011 samt anslagen på Kvartersgårdens anslagstavla 18.e…

 • Protokoll från Årsstämman 2011

  Protokoll fört vid årsstämma   Datum                           2011-03-29 Plats                              Kvartersgården Närvarande                    Se närvarolista (medlemmar från 16 hushåll)     1. Stämman öppnades Ingmar Norén hälsar välkommen och presenterar 2010 års styrelse.   2. Fråga om stämman utlysts i vederbörlig ordning Stämman röstade ja.   3. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes.   4. Val av ordföranden och…

 • Protokoll från Årsstämman 2010

  Protokoll vid årsstämma 2010   Datum                          2010-03-23 Plats                             Kvartergården Närvarande                   Medlemmar från 20 hushåll, finns dokumenterade i separat bilaga.     1. Stämman öppnades av 63:ans ordförande Ingemar Norén.   2. Stämman godkände kallelseförfarandet.   3. Stämman godkände dagordningen.   4. Stämman valde Ingvar Johansson till ordförande och Vera Andersson till sekreterare för stämman.  …

 • Protokoll från Årsstämman 2009

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll för vid årsstämma   Datum: 2009-03-17 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: Se bilaga   1. Stämman öppnades av ordförande Björn Stålnacke.   2. Stämman godkände kallelseförfarandet.   3. Stämman godkände dagordningen.   4. Stämman valde Ingemar Norén till ordförande och Bo Söderlund till sekreterare för stämman.   5. Fyra övriga frågor anmäldes.…

 • Protokoll från Årsstämman 2008

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll för vid årsstämma   Datum: 2008-03-13 Plats: Kvarterslokalen Närvarande: Se bilaga   1. Stämman öppnades av ordförande Björn Stålnacke. 2. Stämman godkände kallelseförfarandet. 3. Stämman godkände dagordningen. 4. Stämman valde Ingemar Norén till ordförande och Bo Söderlund till sekreterare för stämman. 5. Grannsamverkan anmäldes som övrig fråga. 6. Stämman valde…

 • Protokoll från Årsstämman 2007

  63:ans samfällighetsförening i Storvreta Protokoll fört vid årsstämma     Datum: 2007-03-19 Plats: Kvartersgården     Förhandlingarna förgicks av en informationsstund om Grannsamverkan mot brott.   Stämma öppnades av styrelsens ordförande Hans Josefsson. Stämma godkände kallelseförfarande. Stämma godkände dagordning. Stämma valde Hans Josefsson till ordförande och Jaan Grünberg till sekreterare. Tre övriga frågor anmäldes Sandlådan…

 • Protokoll från Årsstämman 2006

  Protokoll från Årsstämman 2006-03-30 1.         Stämman öppnades av föreningens ordförande Tony B. 2.         Stämman förklarades utlyst i vederbörlig ordning. 3.         Dagordningen godkändes utan ändringar. 4.         Till ordförande för stämman valdes Britt S. Till sekreterare för stämman valdes Hans B. 5.         Ett övrigt ärende anmäldes: Bo S (med i valberedningen) vill diskutera nya metoder för att…

 • Protokoll från Årsstämman 2005

  Protokoll från Årsstämman 2005-03-23 1.         Stämman öppnades av föreningens ordförande Tony B. 2.         Stämman förklarades utlyst i vederbörlig ordning. 3.         Dagordningen godkändes utan ändringar. 4.         Till ordförande för stämman valdes Britt S. Till sekreterare för stämman valdes Hans B. 5.         Några övriga ärenden anmäldes: Tony B framförde ett önskemål från Göran K om att den…

 • Protokoll från Årsstämman 2004

  Protokoll från Årsstämman 2004-03-29 1.         Stämman öppnades av föreningens ordförande Tony B. 2.         Stämman förklarades utlyst i vederbörlig ordning. 3.         Dagordningen godkändes utan ändringar. 4.         Till ordförande för stämman valdes Ingvar J. Till sekreterare för stämman valdes Hans B. 5.         Till justeringsmän och rösträknare valdes Börje W och Bo S. 6.         Verksamhetsberättelsen hade skickats ut…