• Protokoll från Styrelsemöte 2010-06-15

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                           2010-06-15 Plats                              Hemma hos Ewa Närvarande                    Ingemar Norén, Sture Hortlund, Lars Nordström, Ewa Larsson, Mari-Ann Einarsson, Nils-Bjarne Edlund och Vera Andersson.     1. Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare Vera Andersson valdes till sekreterare.   3. Val av justerare Nils-Bjarne Edlund och…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2010-05-03

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                           2010-05-03 Plats                              Kvartersgården Närvarande                    Ingemar Norén, Sture Hortlund, Lars Nordström, Ewa Larsson, Mari-Ann Einarsson, Nils-Bjarne Edlund och Vera Andersson.     1. Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare Vera Andersson valdes till sekreterare.   3. Val av justerare Mari-Ann Einarsson och Lars Nordström…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2010-04-13

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                           2010-04-13 Plats                              Kvartersgården Närvarande                    Ingemar Norén, Sture Hortlund, Lars Nordström, Ewa Larsson, Mari-Ann Einarsson och Vera Andersson. PO Dovner var med en stund.     1. Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare Vera Andersson valdes till sekreterare.   3. Val av justeringsmän Mari-Ann…

 • Protokoll från Årsstämman 2010

  Protokoll vid årsstämma 2010   Datum                          2010-03-23 Plats                             Kvartergården Närvarande                   Medlemmar från 20 hushåll, finns dokumenterade i separat bilaga.     1. Stämman öppnades av 63:ans ordförande Ingemar Norén.   2. Stämman godkände kallelseförfarandet.   3. Stämman godkände dagordningen.   4. Stämman valde Ingvar Johansson till ordförande och Vera Andersson till sekreterare för stämman.  …

 • Protokoll från Styrelsemöte 2010-03-23

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                           2010-03-23 Plats                              Kvartersgården Närvarande                    Ingemar Norén, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Lars Nordström, Ewa Larsson och Vera Andersson   Ett kortare möte som ägde rum direkt efter årsstämman. Mötets främsta syfte var att fördela rollerna inom den delvis nya styrelsen.     1. Konstituering Styrelsen konstituererade sig med följande sammansättning:…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2010-02-16

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                          2010-02-16 Plats                            Kvartergården Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Ewa Larsson, Lasse Nordström och Vera Andersson.     1. Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare Vera Andersson valdes till sekreterare.   3. Val av justeringsmän PO Dovner och Nils-Bjarne Edlund…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2010-01-19

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                          2010-01-19 Plats                            Hemma hos Ewa, Sk 134 Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Ewa Larsson, Lasse Nordström och Vera Andersson.     1. Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare Vera Andersson valdes till sekreterare.   3. Val av justeringsmän PO…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2009-11-25

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                          2009-11-25 Plats                            Kvartersgården Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Ewa Larsson, Lasse Nordström och Vera Andersson.     1. Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare Vera Andersson valdes till sekreterare.   3. Val av justeringsmän PO Dovner och Nils-Bjarne Edlund…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2009-10-20

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                          2009-10-20 Plats                            Kvartersgården Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Lasse Nordström, Vera Andersson samt webbmaster Mats Wiberg.     1. Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare Vera Andersson valdes till sekreterare.   3. Val av justeringsmän PO Dovner och Nils-Bjarne…

 • Protokoll från Styrelsemöte 2009-09-29

  Protokoll fört vid styrelsesammanträde   Datum                          2009-09-29 Plats                            Kvartersgården Närvarande                    Ingemar Norén, PO Dovner, Sture Hortlund, Nils-Bjarne Edlund, Ewa Larsson, Lasse Nordström och Vera Andersson.     1. Mötets öppnande Ordförande Ingemar Norén hälsade välkommen.   2. Val av sekreterare Vera Andersson valdes till sekreterare.   3. Val av justeringsmän PO Dovner och Nils-Bjarne Edlund…